Bytteobjekt #1056 - Stedskort
Tinn -> Bytte -> Stedskort: Nord-Trøndelag -> Den nye kjørebro over Verdalselven, Verdal.
 
Objekt
 
Den nye kjørebro over Verdalselven, Verdal.
Utgiver: Henning Anderson, Verdal
Kortnummer: -
Format: Småformat
 
Bilde

Stedskort: Den nye kjørebro over Verdalselven, Verdal.

Kategorier
 
Kort
Stempler
Fylke: Nord-Trøndelag Fylke: -
Motiv:   Type:  
 
Registrert: 30.10.2007
|