Bytte - Stempler - Sensur/Feltpost
Obj# Bilde Beskrivelse
0356Brev: Luftpost/Sensur brev fra Sundalsøra til Sveits Luftpost/Sensur brev fra Sundalsøra til Sveits
0353Brev: Luftpost/Sensur til Sveits. (Ved Odda, brukt mindere enn 6 måneder i 1942) Luftpost/Sensur til Sveits.
(Ved Odda, brukt mindere enn 6 måneder i 1942)
0826Brev: Luftpostbrev til Tyskland med sensur Luftpostbrev til Tyskland med sensur
0536Helpost: Oppfrankert brevkort med sensur til Sveits Oppfrankert brevkort med sensur til Sveits
0004Brev: Rek. Brev med sensur, til Sveits, NK nr. 294(par), 300 og 301. Stemplet 10 dager etter utgivelsen av NK nr. 300 og 301 Rek. Brev med sensur, til Sveits, NK nr. 294(par), 300 og 301.
Stemplet 10 dager etter utgivelsen av NK nr. 300 og 301
0355Brev: Rek./Luftpost/Sensur brev fra Sauda til Sveits Rek./Luftpost/Sensur brev fra Sauda til Sveits

vvpil  vpil  Side 1 av 3  hpil  hhpil

|