Bytteobjekt #1645 - Stedskort
Tinn -> Bytte -> Stedskort: Sør-Trøndelag -> Trondhjem. Olav Tryggvessönsgate.
 
Objekt
 
Trondhjem. Olav Tryggvessönsgate.  
Utgiver: J. H. Küenholdt A/S
Kortnummer: 1574
Format: Småformat
 
Bilde

Stedskort: Trondhjem. Olav Tryggvessönsgate.

Kategorier
 
Kort
Stempler
Fylke: Sør-Trøndelag Fylke: -
Motiv:   Type:  
 
Registrert: 24.05.2010
|