Bytteobjekt #1667 - Stedskort
Tinn -> Bytte -> Stedskort: Sør-Trøndelag -> Grand Hotel, Throndhjem
 
Objekt
 
Grand Hotel, Throndhjem  
Utgiver: Ukjent
Kortnummer: -
Format: Småformat
 
Bilde

Stedskort: Grand Hotel, Throndhjem

Kategorier
 
Kort
Stempler
Fylke: Sør-Trøndelag Fylke: -
Motiv: Type:  
 
Registrert: 04.10.2012
|