Bytteobjekt #0720 - Stedskort
Tinn -> Bytte -> Motiver: Arbeidsliv -> Verladung lappländisher Eisenerze.
 
Objekt
 
Verladung lappländisher Eisenerze.  
Utskibning av jernmalm fra Lappeland ved den store kran i Kirkenes
Utgiver: Trinks & Co., G.m.b.H., Leipzig
Kortnummer: 11 (Reihe 454)
Format: Småformat
 
Bilde

Stedskort: Verladung lappländisher Eisenerze.

Stedskort: Verladung lappländisher Eisenerze. (baksiden)

Kategorier
 
Kort
Stempler
Fylke: Finnmark Fylke: -
Motiv: Type:  
 
Registrert: 04.11.2006
|