Bytteobjekt #0097 - Stedskort
Tinn -> Nyhets arkiv -> S/S Halden
 
Objekt
 
Byttet bort! S/S Halden  
Stemplet/datert: IV-419
Vestbanernes Pexp .. 29 VIII 04
Utgiver: N.K. (Narvesen Kioskkompagni)
Kortnummer: 580
Format: Småformat
 
Bilde

Stedskort: S/S HaldenDesverre byttet bort

Stedskort: S/S Halden (baksiden)Desverre byttet bort

Kategorier
 
Kort
Stempler
Fylke: Østfold Fylke: Telemark
Motiv: Type:
 
Registrert: 04.09.2005
|