Bytte - Stempler fylke - Telemark
Obj# Bilde Beskrivelse
0008Brev: Filatelistisk brev med Kronet Posthorn (KPH) stempel, franket med NK 255-258 Filatelistisk brev med Kronet Posthorn (KPH) stempel, franket med NK 255-258
0419Div.: Kortbrev (Rikstrygdeverket) Kortbrev (Rikstrygdeverket)
0004Brev: Rek. Brev med sensur, til Sveits, NK nr. 294(par), 300 og 301. Stemplet 10 dager etter utgivelsen av NK nr. 300 og 301 Rek. Brev med sensur, til Sveits, NK nr. 294(par), 300 og 301.
Stemplet 10 dager etter utgivelsen av NK nr. 300 og 301
0075Helpost: Oppfrankert helpost med reklame trykk til Tyskland Oppfrankert helpost med reklame trykk til Tyskland
0119Stedskort: Børtenaasi, Telemark Børtenaasi, Telemark
0147Stedskort: Hilsen fra Norge Hilsen fra Norge

vvpil  vpil  Side 1 av 3  hpil  hhpil

|