Bytte - Motiver - Begivenheter
Obj# Bilde Beskrivelse
1198Stedskort: Sverige: Landtbruksutställningen i Örebro 1911 Sverige: Landtbruksutställningen i Örebro 1911
1726Stedskort: Trondheim med Nidarosdomen Trondheim med Nidarosdomen
0630Stedskort: Trødelagsutstillingen 1930 Rorbod fra Sør-Trøndelag Trødelagsutstillingen 1930 Rorbod fra Sør-Trøndelag
0657Stedskort: Trøndelagsutstillingen 1930 Trøndelagsutstillingen 1930
0661Stedskort: Trøndelagsutstillingen 1930 Festplassen ved åpningen Trøndelagsutstillingen 1930 Festplassen ved åpningen
1000Stedskort: Turister på Oscars Plass i Hammerfest Turister på Oscars Plass i Hammerfest

vvpil  vpil  Side 7 av 8  hpil  hhpil

|