Bytte - Div.
Obj# Bilde Beskrivelse
0426Div.: North Pole Mail-kort (ca 10x7cm) "North Pole Mail"-kort (ca 10x7cm)
0421Div.: H7-Lotteriet Gjennomgangslodd H7-Lotteriet Gjennomgangslodd
0419Div.: Kortbrev (Rikstrygdeverket) Kortbrev (Rikstrygdeverket)
0642Div.: Reklame Brevkort Reklame Brevkort
0131Div.: Sekkelapp til USA 1953 Sekkelapp til USA 1953

vvpil  vpil  Side 1 av 1  hpil  hhpil

|