Fotografier fra Rjukan - Side 14 av 17
Christiania Haandverker Sangforening ved Rjukanfossen, Foto: Johan Bernhard Carlsen
 
Christiania Haandverker Sangforening ved Rjukanfossen, Foto: Johan Bernhard Carlsen
 
|