[Månalia sett mot Rjukan Fjellstue]
[Månalia sett mot Rjukan Fjellstue]
Tinn -> Postkort ->  Ukjent utgiver -> [Månalia sett mot Rjukan Fjellstue]
 
 FormatKorttekstKort #
Sorthvitkort Småformat[Månalia sett mot Rjukan Fjellstue] 
 
 vvpil  vpil  Ukjent utgiver  hpil  hhpil 
 
|